روف تاپ دوپارچه

روف تاپ پکیج ها به نوعی ترکیبی از یک دستگاه چیلر و یک دستگاه هواساز می باشند. این دستگاه ها نیز مانند اکثر سیستم های تهویه مطبوع از سیکل تبرید برای خنک کردن محیط استفاده می کنند. این نوع روف تاپ پکیج سیستم تهویه مطبوع مناسبی برای ساختمان های اداری، تجاری و ساختمان های مسکونی بزرگ می باشد. سیستم های روف تاپ پکیج واحد های منعطفی هستند و این بدین معناست که در صورت گسترش یا بازنگری در طراحی فضا،میشود به تعداد آن اضافه و یا مدل دستگاه را تغییر داد. سیستم های تهویه ای که بر روی زمین نصب می گردند در معرض گرد و خاک، زباله و آسیب های تصادفی هستند در صورتی که روف تاپ پکیج ها به دلیل نصب در بام ساختمان ها از این قبیل آسیب ها در امان هستند.

به دنبال نمایندگی هستید؟