کویل

کویل ها شامل طیف وسیعی از مبدل های حرارتی هستند که کاربرد های گوناگونی در سیستم های تهویه مطبوع دارند. در کل فرایند تبادل حرارت در تهویه مطبوع بر مبنای یک کویل محاسبه و طراحی می گردد. کویل ها غالباً دارای یک تیوب هستند که مبرد درون آن به حرکت درآمده که بر روی این تیوب ها پره هایی تعبیه شده که باعث انتقال بهتر حرارت می شود.

به دنبال نمایندگی هستید؟