ایرواشر کلاس 4

ایرواشر ها سیستم گرمایشی و سرمایشی چهار فصل با قابلیت پاکسازی هوا از آلاینده ها و همچنین افزایش و یا کاهش میزان رطوبت هوا می باشند. این سیستم برای عمل سرمایش نیازی به چیلر و یا تجهیزات آن مانند کمپرسور و کندانسور ندارد، درنتیجه قیمت تمام شده دستگاه و همچنین مصرف برق آن نسبت به سایر دستگاه های دیگر تهویه مطبوع کمتر است.

به دنبال نمایندگی هستید؟