هواساز هایژنیک

هواساز هایژنیک یا همان هواساز بهداشتی از لحاظ ساختاری بسیار شبیه هواساز معمولی است و با این تفاوت که جهت پاکسازی 99.99 درصدی هر گونه آلودگی هوای ورودی به اتاق با استفاده از فیلتراسیون مخصوص و همچنین درزبندی پیشرفته تر تولید می‌شود.

به دنبال نمایندگی هستید؟