مینی چیلر

1402-6-6 11:35:56 +00:00

مینی چیلر اسکرال مینی چیلرهای اسکرال ریفل، به صورت کامپکت طراحی شده و مناسب فضاهای مسکونی، اداری و تجاری کوچک است که نیاز به هوای مطبوع مستقل دارند. این مینی چیلرها عموما به پمپ و منبع انبساط مجهز هستند. مینی چیلر هواخنک با کمپرسور اسکرال از ظرفیت 3 تن تا 10 تن تبرید. [...]