داکت اسپلیت

1402-5-24 08:11:25 +00:00

داکت اسپلیت ریفل داکت اسپلیت ریفل، از جمله دستگاههای تولید این شرکت می باشد که در بسیاری از پروژه های مسکونی، اداری و تجاری کاربرد دارد. امروزه با توجه به گرم تر شدن کلی هوا و سوق پیدا کردن آپارتمان ها به فضای لوکس، استفاده از داکت اسپلیت بسیار مورد توجه قرار گرفته [...]